Over Ons

1992

Na tien jaar als rijksaccountant bij het Ministerie van Financiën gewerkt te hebben, besloot Cees Spek in 1992 zijn eigen accountants –en adviespraktijk op te starten: Spek Accountants en Belastingadviseurs. De eerste jaren bestonden de diensten met name uit het samenstellen en de wettelijke controles van jaarrekeningen en (belasting)advisering. Vanaf 1998 nam het aantal medewerkers snel toe en werden de werkzaamheden uitgebreid met onder meer financiële administratie en salarisadministratie.

ACTIVITEITEN

Het uitvoeren van wettelijke controles is nog steeds een belangrijk onderdeel van onze werkzaamheden.

Daarnaast houden wij ons bezig met het samenstellen en beoordelen van jaarrekeningen, alsmede (fiscale) advisering in de breedste zin van het woord.

WTA-VERGUNNING

Sinds 2008 is ons kantoor in het bezit van een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten voor het uitvoeren van wettelijke controles uit hoofde van de Wet Toezicht Accountantsorganisaties. Ons kantoor is nu één van de bijna 300 kantoren met een vergunning van de AFM om wettelijk verplichte controleopdrachten te mogen uitvoeren.

 

Mens(en)

Op dit moment bestaat ons team uit achtien medewerkers. Dit zijn onder andere zes accountants, waarvan vier registeraccountants en twee accountants-administratie-consulenten. Een van onze registeraccountants is ook fiscaal jurist en een tweede is ook IT (EDP) auditor. Daarnaast heeft een van onze overige medewerkers de opleiding tot Register Belasting Consulent afgerond.

Al onze accountants zijn lid van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Onze registeraccountant en fiscaal jurist is bovendien lid van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs.

Wij vinden het erg belangrijk dat onze medewerkers een gezonde balans hebben tussen werk en privé. Dit maken wij dan ook echt waar: alleen bij hoge uitzondering wordt er overgewerkt. Iedere medewerker houdt bij ons voldoende tijd over voor studie en ontspanning. Waarom? Omdat dit zorgt voor een zeer laag ziekteverzuim, onze medewerkers hierdoor echt plezier hebben en houden in hun werk en wij op deze manier optimale resultaten kunnen bereiken voor onze cliënten.

VISIE

Wij willen de markt laten zien dat wij als kleine accountants- en adviespraktijk niet onderdoen voor de grote(re) kantoren. De kwaliteit van onze werkzaamheden ligt ten minste op hetzelfde niveau. Verder is de werksfeer beter dan bij de grote(re) collega-kantoren.

Onze visie bestaat uit vijf elementen:

  1. Wij tonen onze ambitie
  2. Wij zijn gemotiveerd
  3. Wij onderscheiden ons in de markt
  4. Wij zijn relevant voor onze belanghebbenden
  5. Wij streven naar echtheid

MISSIE

Spek Accountants en Belastingadviseurs is een inmiddels niet meer weg te denken speler in de markt. Ons streven is om van betekenis te blijven voor onze belanghebbenden, waarbij wij onze vaktechnische en maatschappelijke normen, waarden en overtuigingen niet uit het oog verliezen.

Ons kantoor wordt gekenmerkt door:

  • hoge kwaliteit van dienstverlening en een altijd professioneel kritische instelling;
  • onze zeer sterke cliëntgerichtheid;
  • een informele werksfeer en openheid in de omgang met elkaar;
  • Een optimale balans voor iedere medewerker tussen werk en privé.