Praktijkgebieden

Controle

Wij hebben een speciaal team samengesteld dat verantwoordelijk is voor de wettelijke controles van jaarrekeningen en andere verantwoordingen van middelgrote en grote ondernemingen.

Al ruim 10 jaar is het uitvoeren van wettelijke controles voorbehouden aan vergunninghouders van de AFM. Spek Accountants en Belastingadviseurs is ook in het bezit van deze vergunning. Ons speciale controleteam bestaat uit vier registeraccountants met veel ervaring in de controlepraktijk. Naast de wettelijke controles behoren vrijwillige controles en controles van speciale doelen of projecten ook tot hun werkzaamheden.

De controle- en samenstelwerkzaamheden worden strak gereguleerd door de beroepsorganisatie NBA. Hierbij worden zowel de naleving van de regelgeving als de waarborgen voor de onafhankelijk uit te voeren werkzaamheden vastgelegd in ons kwaliteitshandboek. Onze kwaliteitsmanager is verantwoordelijk voor het toetsen van de interne richtlijnen aan de externe wet- en regelgeving en houdt te allen tijden toezicht op de correcte naleving hiervan.

Wilt u met ons controleteam aan de slag? Neem contact met ons op.

Financieel

Salaris

Jaarrekening

Controle

Fiscaal

Advies