Praktijkgebieden

Controle jaarrekening en andere verantwoordingen

Ons controleteam handelt onafhankelijk en is verantwoordelijk voor de uitvoering van wettelijke en vrijwillige controles van jaarrekeningen en andere verantwoordingen van (middel)grote ondernemingen. Het team voert ook controles uit voor speciale doelen of projecten. Een van onze RA’s is daarbij IT-auditor met specialistische kennis van geautomatiseerde informatiesystemen. Ons kantoor is geregistreerd in het vergunningenregister van de AFM.

De controle- en samenstelwerkzaamheden worden strak gereguleerd door de bij wet ingestelde beroepsorganisatie NBA en de toezichthouder AFM. We hebben in ons kwaliteitshandboek opgenomen hoe we met naleving van de regelgeving omgaan en hoe we de onafhankelijk uit te voeren werkzaamheden waarborgen. Onze kwaliteitsmanager toetst de interne richtlijnen aan de externe wet- en regelgeving en houdt toezicht op correcte naleving.

Is het tijd om de jaarrekening te laten controleren? Neem contact op voor een afspraak.

Neem contact met ons op Dit zijn wij

Financieel

Salaris

Jaarrekening

Controle

Fiscaal

Advies